‘Helga’ löpare / ‘Helga’ table runner

In English below

Det är något visst med klassiska mormorsrutor och mormorsränder! Enkelt och hemtrevligt, men ändå så tidlöst och elegant. Man kan göra det mesta med denna teknik och jag har länge funderat på att göra en löpare. Och eftersom min egen lilla mormor, som nu är borta sedan många år, hette Helga fick min löpare heta just det.

Mönster

Garn: Scheepjes Catona

Virknål: 3

Maskor och förkortningar:

 • lm             luftmaska
 • sm             smygmaska
 • fm             fast maska
 • st               stolpe
 • lmb           luftmaskbåge
 • stgr           stolpgrupp
 • mb            maskbåge

Första st på varvet = 3 lm. Avsluta varje varv med 1 sm i första m.

Lägg upp 59 lm (om du vill göra löparen längre kan du lägga upp fler lm. Antalet skall vara jämnt delbart med 4 + 3 lm)

Varv 1: 2 st i tredje lm från nålen, 1 lm, *hoppa över 3 m, 3 st i samma m, 1 lm*. Upprepa *-* längs lm-kedjan. I sista m görs [3 st, 3 lm, 3 st, 3 lm, 3 st, 1 lm] = 2 hörn. Upprepa *-* längs andra sidan av lm-kedjan (stgr ska hamna mitt emot varandra). I sista m görs [3 st, 3 lm, 3 st, 3 lm] = 2 hörn. Avsluta med 1 sm i i första st.

Varv 2: Börja i ett hörn. [3 st, 3 lm, 3 st] om hörnets lmb, 1 lm, *hoppa över 1 stgr, 3 st om lmb, 1 lm* Upprepa *-* längs varje sida, gör [-] i varje hörn.

Upprepa varv 2 till önskad storlek.

Kant:

Varv 1: 1 fm i varje st. Runt lmb i hörnen virkas [2 fm+1 lm+2fm].

Varv 2: Virkas i bakre mb. 1 fm i varje m. Rumt lm i hörnen virkas [1 fm+1 lm+1fm].

Varv 3: Virkas längs kortsidan. 1 st runt hörnets lmb, 1 st i nä m, 1 lm, hoppa över 1m, *1 st, 1 st i nä m, 1 lm, hoppa över 1 m*. Upprepa *-* längs hela kortsidan. (Om antalet maskor inte går jämnt upp, hoppa över 2 m istället för 1 i slutet). 1 lm. Vänd.

Varv 4: 1 fm i varje st och runt varje lmb.

Upprepa v 3 och 4 längs andra kortsidan.

Fäst alla trådar. Blocka eller stryk din löpare.

Frans:

Klipp till fransar i önskad längd. Vik dem dubbla och trä öglan som bildas genom hålet mellan stolparna. Trä trådändarna genom öglan och dra åt.

Om du delar ditt alster i sociala medier, kom ihåg att hänvisa till mitt mönster. Tagga mig gärna med @virklust eller #virklust, så jag också får se ditt fina arbete! 😊

* * * *

There is something about the classic granny square and granny stripes! Simple, cozy, but yet so timeless and elegant. I have been planning for some time to make a table runner using this technique. And since my own dear granny was called Helga, I named this pattern after her.

Pattern

Yarn: Scheepjes Catona

Hook: 3 mm

Abbrevations (US):

 • ch              chain
 • ch sp         chain space
 • sl st           slip stitch
 • sc              single crochet
 • dc              double crochet

Notes: Ch-3 at beginning of rows counts as first dc. End each row with a sl st in 1st stitch.

Chain 59 (You can make a longer table runner by adding chains. The number should be divisible by 4 plus 3 ch)

Row 1: 2 dc in 3rd chain from hook. Ch 1, *skip 3 stitches, 3 dc in 4th st, ch 1*. Rep *-* until last ch. Work [3 dc, ch 3, 3 dc, ch 3, 3 dc, ch 1] in last ch (= 2 corners). Rep *-* across the other side of chain until last ch. Work [3 dc, ch 3, 3 dc, ch 3] in last st (=2 corners). Sl st in 1st st.

Row 2: Start in one corner space. Work [3 dc, ch 3, 3 dc] in corner sp, ch 1, *skip 3 dcs, 3 dcs in ch sp, ch 1*. Rep *-* across the sides, work [-] in each corner.

Repeat row 2 until desired size.

Border:

Row 1: 1 sc in each dc to end. Work [2 sc+ch 1+2 sc] in each corner ch sp.

Row 2: Back loop only. 1 sc in each sc to end. Work [1 sc+ch 1+1 sc] in each corner ch sp.

Row 3: Work across short side. Ch 3 in corner ch sp, 1 dc in next st, ch 1, skip 1 st, *1 dc, 1 dc in next st, ch 1, skip 1 st*. Rep *-* across. (If the number of stitches doesn’t go even, skip 2 instead of 1 st in last sp) Ch 1. Turn.

Row 4: 1 sc in each dc and ch space across.

Repeat rows 3 and 4 across the other short side.

Weave in all ends. Block or iron your table runner.

Fringe: Cut the yarn into lengths. Fold the strands in half and pull through the space between the dcs. Pull through the loop to secure.

If you post your work in social media, please remember to refer back to me or the pattern. Feel free to tag me with @virklust or #virklust so I can find and see your work! 😊


Annonser

Mera mysterium!


Glädjande nog kommer mitt virkmysterium, som jag skrivit om tidigare, även att finnas på bloggen Mysterievirkning! Detta innebär att mysteriesugna som inte har Facebook också kommer att kunna följa mysteriet. Annars rekommenderar jag varmt den trevliga Facebook-gruppen, där man kan hitta information om pågående och kommande mysterievirkningar samt interagera med andra gruppmedlemmar. Garnpaket till mysteriet hittar du hos Camillas Livsstil eller så plockar du ihop av det du har hemma i dina gömmor. Den 15 maj kör vi så virknålarna glöder! 😄

Mönster på engelska / Patterns in English

In English below

Till min stora glädje har jag fått ett antal förfrågningar om mina mandala-mönster finns på engelska. Hittills har jag bara skrivit på svenska, för jag har liksom inte ens tänkt tanken att fler skulle hitta till mig och mina mönster bland alla miljontals mönster som finns. Jag råkade nämna detta vid något tillfälle för min fina vän Anna Virkpanna , som har mycket större erfarenhet av mönsterskrivande på både svenska och engelska. Och helt plötsligt rasslade det till i min Inbox och där fanns alla mönstren översatta! Jag är förstås enormt tacksam och glad över att fler virktokiga kan få tillgång till mina mönster 🙂
 

To my delight I’ve had some requests for my mandala patterns in English. So far I have only written in Swedish and haven’t even thought that non-Swedish speakers would find me and my patterns among the millions of patterns that exist out there. I happened to mention this some time ago to my dear friend Anna Virkpanna , who is far more experienced in writing patterns in both Swedish and English. And suddenly my Inbox was filled with all the patterns translated into English! I am of course extremely grateful to Anna and so happy that even more crochetaddicts now have access to my patterns 🙂 You will find the patterns by following the link ‘English patterns’ in the main menu. Enjoy!

 

April-rutan

Ofta sitter jag och bara leker med garn och virknål medan tankarna är på annat håll, på samma sätt som man kan klottra med papper och penna. Ibland händer det att klottret blir något användbart som man kan bygga vidare på. Denna lilla rutan är ett sådant exempel.

Mönster April-ruta

Garn: Scheepjes Catona

Virknål: 3

Storlek: ca 11×11 cm

 • lm – luftmaska
 • sm – smygmaska
 • fm – fast maska
 • st – stolpe
 • dst – dubbelstolpe
 • lmb – luftmaskbåge
 • stgr – stolpgrupp
 • dst tills – dubbelstolpar tillsammans

Första st på varvet = 2 lm. Första dst på varvet = 3 lm

Lägg upp 5 lm och slut till en ring med 1 sm

Varv 1: [1 st + 1 lm] 12 ggr om ringen

Varv 2: [3 dst tills + 3 lm] om varje lmb. Avsluta med 1 sm i toppen av 1:a stgr

Varv 3: 1 sm i toppen av någon stgr *5 lm, 1 sm i toppen av nä stgr*. Upprepa *-* varvet ut

Varv 4: Sm till mitten av lmb *5 lm, 1 sm om nä lmb* Upprepa *-* varvet ut. Avsluta med 1 sm i 1:a lm

Varv 5: Sm till mitten av lmb *6 lm, 1 sm om nä lmb* Upprepa *-* varvet ut. Avsluta med 1 sm i 1:a lm

Varv 6: 1 sm i någon lmb *3 fm om lmb, 3 lm, 3 fm om nä lmb, 3 lm, [3 st+2 lm+3 st] om nä lmb (=hörn), 3 lm*. Upprepa *-* varvet ut. Avsluta med 1 sm i 1:a fm.

Fäst alla trådar. Blocka/våtspänn din ruta.

© Karin Åshammar 2017

Om du delar ditt alster i sociala medier, kom ihåg att hänvisa till mitt mönster. Tagga mig gärna med @virklust eller #virklust, så jag också får se ditt fina arbete! 😊