Mössa med spikmaskor / Beanie with spike stitches

IMG_1177

 

English pattern below

Mönster

Garn: Vilket som helst. Jag använde Nettos Julgarn, som är ett mjukt akrylgarn (50 g = 165 m). En grundfärg (fg A) och två kontrastfärger (fg B resp C), ett nystan av vardera

Virknål: Vad som passar till garnet. Jag använde nål 4 till resåren och 4,5 till själva mössan

Virktermer

m                 maska

sm                 smygmaska

lm                luftmaska

st                  stolpe

sp st              spikstolpe*

relst fr          reliefstolpe framifrån

relst bak       reliefstolpe bakifrån

st tills            stolpar tillsammans

*Spikstolpe (förlängd stolpe) –  Virkas som en vanlig stolpe, men i basen av maskan rakt nedanför. Stick in nålen, gör ett omslag. Dra upp öglan så att den är i höjd med pågående varv och avsluta som en vanlig stolpe

Elastisk uppläggning med stolpar (chainless foundation) – se tutorial HÄR

 • Första st på varvet ersätts av 2 lm. Avsluta varje varv med 1 sm i den 2:a lm.
 • Upprepa * – * varvet ut

  IMG_1184

  Spikstolpar

 

Resår

Börja med fg A

Varv 1: Mät runt huvudet och gör en lika lång elastisk uppläggning med stolpar, slut till en ring med 1 sm. Antalet maskor skall vara jämnt delbart med 2. Sy igen skarven med garnänden. Tänk på att mudden töjer sig något, så den får inte sitta för löst

eller

lägg upp lm löst och slut till en ring med 1 sm. Virka därefter 1 varv st

Varv 2: 2 lm (=1 relst bak), 1 relst bak, 2 relst fr, *2 relst bak, 2 relst fr*

Upprepa varv 2 tills arbetet mäter ca 6 cm på höjden

Varv 3-5: 1 st i varje m

Byt till fg B

Varv 6: *2 st, 2 sp st* (Kontrollera att du gör sp st i rätt maska. De ska hamna rakt ovanför relst fr. Håll koll på maskantalet, så att du inte råkar göra ökningar. Antalet maskor/varv skall vara detsamma fram till dess att du börjar minska på v 14)

Varv 7: 1 st i varje m

Byt till fg A

Varv 8-9: 1 st i varje m

Byt till fg C

Varv 10: *2 st, 2 sp st*

Varv 11: 1 st i varje m

Byt till fg A

Varv 12-13: 1 st i varje m

Upprepa varv 6 – 12 ytterligare en gång. Om du vill ha en längre mössa upprepa fler ggr

Varv 14: *2 st, 2 st tills* (=minskning)

Varv 15: *1 st, 2 st tills*

Varv 16: *2 st tills*

Tag av garnet, men spara en lång ände att trä igenom maskorna och dra igen hålet.

Fäst alla trådar

 

© Karin Åshammar/Virklust 2018

Om du delar ditt alster i sociala media, kom ihåg att hänvisa till mitt mönster. Tagga mig gärna med @virklust eller #virklust så att jag också får se ditt fina arbete!

 

IMG_1185

 

Pattern

Yarn: You can use any yarn. I used a sport weight acrylic yarn. One basic color (A) and two contrasting colors (B and C), one ball of each

Hook: What goes with the yarn. I used a 4,0 mm hook for the brim and a 4,5 mm hook for the rest of the hat.

Abbrevations (US)

st                  stitch

sl st              slip stitch

ch                  chain

dc                  double crochet

sp dc             spike double crochet* (elongated double crochet)

fpdc              front postal double crochet

bpdc             back postal double crochet

dc2tog          double crochet 2 together

*Spike double crochet – With the hook, go down through the base of the dc in previous row. Yarn over, pull from the back through to the front. Now you have the original stitch loop on your hook, plus the two yarn-over stitches. Yarn over and proceed with a double crochet.

IMG_1184

Spike double crochet

Double crochet chainless foundation – see tutorial HERE

 • First dc on a row is replaced by ch 2. End each row with a sl st in the 1st st
 • Repeat * – * to end of row

Brim

With color A

Row 1: Make a double crochet chainless foundation that is long enough to fit around your head. Form a ring with a sl st. The number of stitches should be divisible by 2. Sew the ends together. Keep in mind that the brim stretches, so it should have a tight fit

or

make a row of chains loosely and form a ring with a sl st. Work 1 row of dc

Row 2: ch 2 (=1 bpdc), 1 bpdc, 2 fpdc, *2 bpdc, 2 fpdc*

Repeat row 2 until your work measures approx 6 cm in height

Rows 3-5: 1 dc in each st

With color B

Row 6: *2 dc, 2 sp dc* (Make sure that you are working the sp dc in the correct stitch. It should be in line with the fpdc. Check the number of stitches to avoid any accidental increases. The number of stitches on each row should be the same until you start decreasing on row 14)

Row 7: 1 dc in each st

With color A

Rows 8-9: 1 dc in each st

With color C

Row 10: *2 dc, 2 sp dc*

Row 11: 1 dc in each st

With color A

Rows 12-13: 1 dc in each st

Repeat rows 6-12 one more time, or to desired length

Row 14: *2 dc, dc2tog* (=decrease)

Row 15: *1 dc, dc2tog*

Row 16: *dc2tog*

Cut yarn but leave a long tail. Thread it through the stitches and pull to close the opening

Weave in all ends

 

© Karin Åshammar/Virklust 2018

If you share your work in social media, please refer back to me or this pattern. Feel free to tag me with #virklust or @virklust so I can find and see your work!

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonser

‘Stars & stripes’ – halsduk/scarf

 

 

English pattern below

Denna halsduk är virkad i en enkel variant av en teknik som kallas filetvirkning. Ordet ”filet” kommer från franskan och betyder nät. Kort uttryckt innebär filetvirkning att man virkar ett galler av stolpar och luftmaskor, där stolparnas placering bildar ett mönster. Man virkar efter diagram som består av rutnät, där det vanligaste är att fyllda respektive tomma rutor visar hur mönstret skall virkas. Man kan göra allt från enklare geometriska former till stora och invecklade mönster med många detaljer.

crochet-rose-filet-chart-57edcbbf3df78c690f2be4da

Exempel på diagram för filetvirkning (hämtat från http://www.thespruce.com)

Om du vill lära dig mer om tekniken, sök på filetvirkning eller filet crochet. När man väl knäckt koden är tekniken inte alls svår och väldigt rolig att virka.

Halsduken är virkad i Leonore från Falkgarn, som är ett flerfärgat garn med lite struktur i 70% akryl/30% ull.  Jag har använt en större virknål än rekommenderat för garnet eftersom jag ville ha en lite lösare och mjukare halsduk. Det går förstås bra att använda ett annat garn och virknål. Tänk dock på att måtten kan bli annorlunda. Lägger du upp fler luftmaskor för att få en bredare halsduk måste du även lägga till motsvarande antal stolpar i början och slutet på varje varv i diagrammet.

Stars & stripes, mönster på svenska

Stars & stripes, pattern in English

Midwinter Mandala

 

IMG_1093

 

English pattern below

Denna design kom till som de flesta andra av mina mönster, genom att jag bara satt och provade mig fram med garn och virknål. Egentligen skulle jag virka något helt annat, men helt plötsligt började det växa fram något som kunde vara värt att behålla. Och så blev det. Mönstret består av tre delar och efter varje del kan du välja om du vill avsluta eller fortsätta. Eller varför inte virka en i varje storlek? Gör ett par stycken i glittrigt garn till nyårsdukningen, stärk med trälim till dekorationer, fäst i en ring och gör en drömfångare, sy fast som applikation på en kudde…

Mönster på svenska Midwinter Mandala

Pattern in English Midwinter Mandala

 

 

Som vanligt blir jag jätteglad om du taggar mig med #virklust eller @virklust om du lägger ut bilder på sociala media. Det ligger mycket arbete bakom varje mönster och belöningen är att få se alla fina alster!

Reliefmönstrad mössa /Beanie

In English below

Garn: Netto Julegarn/Christmas Yarn (50 g=165 m)

Virknål: 4 och 4,5

Storlek: Längd ca 20 cm, omkrets ca 58 cm

Storleken kan anpassas genom att välja en större/mindre virknål eller genom att göra fler/färre varv.

Virktermer

Sm                 smygmaska

Lm                luftmaska

Fm                 fast maska

Hst                halvstolpe

St                  stolpe

Relst fr          reliefstolpe framifrån

Relst bak       reliefstolpe bakifrån

 • Första st på varvet ersätts av 2 lm. Avsluta varje varv med 1 sm i 1:a m
 • Upprepa *-* varvet ut
 • Varv 1-8 är ökningsvarv. På varje varv ökas med 10 m. ”2 i 1” betyder att 2 st görs i samma m

Börja med nål 4,5

Varv 1: Gör en magisk ring. 2 lm (=1 st), 9 st om ringen. Dra åt öglan (10)

Varv 2: *2 st i 1* (20)

Varv 3: *1 st, 2 i 1* (30)

Varv 4: *2 st, 2 i 1* (40)

Varv 5: *3 st, 2 i 1* (50)

Varv 6: *4 st, 2 i 1* (60)

Varv 7: *5 st, 2 i 1* (70)

Varv 8: *6 st, 2 i 1* (80)

Arbetet ska nu mäta ca 18 cm i diameter

Varv 9: *4 st, 1 relst fr* (64 st, 16 relst)

Varv 10-17: *4 st, 1 relst fr om relst från föreg varv* (64 st, 16 relst)

Varv 18: 1 lm (=1 fm), 79 fm (80)

Varv 19-23: 2 lm (1 hst), 79 hst (80)

Arbetet ska nu mäta ca 20 cm på längden. Tag ej av garnet

Mudd:

Byt till nål 4. Vänd arbetet så att du har avigsidan (mössans insida) mot dig. Virka alla resterande varv från denna sida.

Varv 24: 2 lm (=1 hst). 79 hst i bakre maskbågen (80)

Varv 25-29: 2 lm (=1 relst bak), 1 relst bak om nästa hst, 2 relst fr, *2 relst bak, 2 relst fr* (40 relst bak, 40 relst fr)

Arbetet ska nu mäta ca 25 cm på längden

Varv 30: 1 lm (= 1 fm), 79 fm (80)

Tag av garnet. Fäst alla trådar. Vik upp mudden.

Om du delar ditt alster i sociala media, kom ihåg att hänvisa till mitt mönster. Tagga mig gärna med @virklust eller #virklust så att jag också får se ditt fina arbete 

Yarn: Netto Julegarn/Christmas Yarn (50 gr=165 m)

Hook: 4,0 mm and 4,5 mm

Size: Approx 20 cm in length, approx 58 cm in circumference

You can adjust the size by using a larger/smaller hook or make more or fewer rows

Abbrevations (US)

Sl st               slip stitch

ch                  chain

sc                   single crochet

hdc                half double crochet

dc                  double crochet

fpdc              front post double crochet

bpdc              back post double crochet

 • 1st dc on a row is replaced by ch 2. End each row with 1 sl st in the 1st st
 • Rep *-* to end of row

With 4,5 mm hook

Row 1: Magic ring, ch 2, 9 dc in MR (10)

Row 2: *2 dc in 1* (20)

Row 3: *1 dc, 2 in 1* (30)

Row 4: *2 dc, 2 in 1* (40)

Row 5: *3 dc, 2 in 1* (50)

Row 6: *4 dc, 2 in 1* (60)

Row 7: *5 dc, 2 in 1* (70)

Row 8: *6 dc, 2 in 1* (80)

Your work should now measure approx 18 cm in diameter

Row 9: *4 dc, 1 fpdc* (64 dc, 16 fpdc)

Row 10-17: *4 dc, 1 fpdc around the fpdc on last row* (64 dc, 16 fpdc)

Row 18: ch 1 (=1 sc), 79 sc (80)

Row 19-23: ch 2 (=1 hdc), 79 hdc (80)

Your work should now measure approx 20 cm in length. Do not cut yarn.

Brim:

With 4,0 mm hook

Flip your work and work all following rows from the wrong side (= the inside of the hat)

Row 24: ch 2 (=1 hdc), 79 hdc in back loop only (80)

Row 25-29: ch 2 (=1 bpdc), 1 bpdc around next st, 2 fpdc, *2 bpdc, 2 fpdc* (40 bpdc, 40 fpdc)

Your work should now measure approx 25 cm in length

Row 30: ch 1 (=1 sc), 79 sc (80)

Cut yarn. Weave in all ends. Fold up the brim

If you share your work in social media, please refer back to me or this pattern. Feel free to tag me with #virklust or @virklust so I can find and see your work

XL Mandala

IMG_0702

 

English pattern below

Detta är min hittills största mandala, drygt 60 cm i diameter, och därför fick den heta XL Mandala. Om du virkar väldigt hårt rekommenderar jag att du går upp en halv storlek på virknål. I mönstret används nål 3. Jag har använt mig av de merceriserade garnerna Catania samt Emma 8/4, men det går förstås lika bra att använda vilket garn som helst. För egen del har jag planer på att göra den i en röd och vit julversion. Jag brukar göra en ny duk till köksbordet till jul och i år får det alltså bli denna. Håll tummarna att tiden räcker till! 😉

XL Mandala, mönster på svenska

XL Mandala, pattern in English

‘September’ – virkad filt/crocheted blanket

 

In English below

Förra året gjorde jag en filt till min mamma som hon fick i julklapp. En väldigt julig filt i rött och grönt med snöflingemönster. Hon älskar den och använder den mest hela tiden, men när jag var där i somras tyckte jag att hon behövde en filt att byta med som passar även andra årstider. Och då blev det denna som hon ska få i födelsedagspresent. Eftersom hon fyller i september tyckte jag att det var ett passande namn på filten. Om du vill göra din egen September-filt hittar du mönstret här nedan.

 

Last Christmas I made a blanket for my mum as a Christmas present. It’s a very christmassy blanket, in red and green with a snowflake pattern. She loves it and use it all the time. When I visited her this summer I thought that she should have another blanket for the rest of the year. So I made one which is going to be a present for her birthday. You’ll find the pattern below.

 

September Filt, mönster på svenska

September Blanket, pattern in English

 

 

 

Om du delar ditt alster i sociala media, kom ihåg att hänvisa till mitt mönster. Tagga mig gärna med @virklust eller #virklust så att jag också får se ditt fina arbete 

If you share your work in social media, please refer back to me or this pattern. Feel free to tag me with #virklust or @virklust so I can find and see your work

 

Pussyhat

 

IMG_0220

 

Pussyhat Project startade som en proteströrelse i USA efter det att Donald Trump valdes till president. De rosa mössorna med kattöron (Pussyhats), har blivit en kollektiv symbol för kvinnors rättigheter. Läs mer om Pussyhat Project här.

En Pussyhat kan man självklart göra i vilken färg man vill, sätta små tofsar eller garnbollar på öronen eller hitta på nåt annat roligt. Bara fantasin sätter gränsen! Själva formen på mössan är väldigt enkel – en rektangel. Här nedan hittar du en beskrivning hur jag gjorde min.

 

The Pussyhat Project started as a protest movement in the US after the election of Donald Trump for president. The pink pussyhat has become a collective symbol for women’s rights. You can learn more about the Pussyhat Project here.

You can of course make a Pussyhat in any colour you like or put tassels or pompoms on the ears. The shape of the hat is very simple – you just make a rectangle. Below you’ll find a description of how I made mine.

 

Maskor

lm                luftmaska

sm               smygmaska

fm               fast maska

hst               halvstolpe

m                 maska

 

Abbrevations (US)

 ch                 chain

sl st               slip stitch

sc                  single crochet

hdc               half double crochet

st                   stitch

 

Resår

Lägg upp 12 lm

Varv 1: 1 hst i 2:a m från nålen, 1 hst i varje m. 2 lm, vänd

Varv 2: 1 hst i bakre maskbågen i varje m, 2 lm, vänd

Upprepa v 2 tills resåren är så lång att den räcker runt huvudet. Tänk på att den töjer sig, så den ska sitta ganska tajt.

Virka ihop resåren med 1 varv sm.

 

Brim

Chain 12

Row 1: 1 hdc in 2nd ch from hook, 1 hdc in each st across. Ch 2, turn.

Row 2: 1 hdc in back loop only in each st across, ch 2, turn 

Repeat row 2 until the brim is long enough to fit tightly around your head.

 Join the ends with one row of sl st.

 

IMG_0217

 

Sätt på dig resårdelen och mät från översta kanten mitt fram upp till mitt på huvudet. Detta mått = längden på mössan. Vill du vara på den säkra sidan, så prova din mössa med jämna mellanrum under arbetets gång. Den får inte bli för lång, utan ska smita åt runt huvudet så att kattöronen bildas av hörnen längst upp.

 

Put on the brim and measure from the top edge to the top of your head = the length of your hat. Don’t make your hat too long. It should have a close fit to form the cat ears in the corners on top.

 

IMG_0218

 

Virka 1 lm + ett varv fm jämnt fördelade längs resårens kant. Avsluta med 1 sm i lm.

Nästa och följande varv virkas 1 hst i varje m, tills mössan är lagom lång. Första hst på varje varv = 2 lm, avsluta varvet med 1 sm i 2:a lm.

 

Ch 1, work 1 row of sc evenly along the edge of the brim. End with 1 sl st in the initial ch.

Work 1 hdc in each st all following rows until desired length. First hdc on each row is replaced by ch 2, end each row with 1 sl st in 2nd ch.

 

När mössan är lagom lång, vräng den ut och in och virka ihop öppningen med sm. Prova din mössa innan du klipper av garnet.

Klipp av garnet, fäst alla trådar. Bär din Pussyhat med glädje och stolthet!

 

When your work has reached desired length, turn it inside out and close the opening with sl st across. Try your hat on before you cut the yarn.

Cut yarn, weave in all ends. Wear your Pussyhat with joy and pride!

 

FullSizeRender(4)

 

 

Om du delar ditt alster i sociala media, kom ihåg att hänvisa till mitt mönster. Tagga mig gärna med @virklust eller #virklust så att jag också får se ditt fina arbete!

If you share your work in social media, please refer back to me or this pattern. Feel free to tag me with #virklust or @virklust so I can find and see your work