Mössa med spikmaskor / Beanie with spike stitches

IMG_1177

 

English pattern below

Mönster

Garn: Vilket som helst. Jag använde Nettos Julgarn, som är ett mjukt akrylgarn (50 g = 165 m). En grundfärg (fg A) och två kontrastfärger (fg B resp C), ett nystan av vardera

Virknål: Vad som passar till garnet. Jag använde nål 4 till resåren och 4,5 till själva mössan

Virktermer

m                 maska

sm                 smygmaska

lm                luftmaska

st                  stolpe

sp st              spikstolpe*

relst fr          reliefstolpe framifrån

relst bak       reliefstolpe bakifrån

st tills            stolpar tillsammans

*Spikstolpe (förlängd stolpe) –  Virkas som en vanlig stolpe, men i basen av maskan rakt nedanför. Stick in nålen, gör ett omslag. Dra upp öglan så att den är i höjd med pågående varv och avsluta som en vanlig stolpe

Elastisk uppläggning med stolpar (chainless foundation) – se tutorial HÄR

 • Första st på varvet ersätts av 2 lm. Avsluta varje varv med 1 sm i den 2:a lm.
 • Upprepa * – * varvet ut

  IMG_1184

  Spikstolpar

 

Resår

Börja med fg A

Varv 1: Mät runt huvudet och gör en lika lång elastisk uppläggning med stolpar, slut till en ring med 1 sm. Antalet maskor skall vara jämnt delbart med 2. Sy igen skarven med garnänden. Tänk på att mudden töjer sig något, så den får inte sitta för löst

eller

lägg upp lm löst och slut till en ring med 1 sm. Virka därefter 1 varv st

Varv 2: 2 lm (=1 relst bak), 1 relst bak, 2 relst fr, *2 relst bak, 2 relst fr*

Upprepa varv 2 tills arbetet mäter ca 6 cm på höjden

Varv 3-5: 1 st i varje m

Byt till fg B

Varv 6: *2 st, 2 sp st* (Kontrollera att du gör sp st i rätt maska. De ska hamna rakt ovanför relst fr. Håll koll på maskantalet, så att du inte råkar göra ökningar. Antalet maskor/varv skall vara detsamma fram till dess att du börjar minska på v 14)

Varv 7: 1 st i varje m

Byt till fg A

Varv 8-9: 1 st i varje m

Byt till fg C

Varv 10: *2 st, 2 sp st*

Varv 11: 1 st i varje m

Byt till fg A

Varv 12-13: 1 st i varje m

Upprepa varv 6 – 12 ytterligare en gång. Om du vill ha en längre mössa upprepa fler ggr

Varv 14: *2 st, 2 st tills* (=minskning)

Varv 15: *1 st, 2 st tills*

Varv 16: *2 st tills*

Tag av garnet, men spara en lång ände att trä igenom maskorna och dra igen hålet.

Fäst alla trådar

 

© Karin Åshammar/Virklust 2018

Om du delar ditt alster i sociala media, kom ihåg att hänvisa till mitt mönster. Tagga mig gärna med @virklust eller #virklust så att jag också får se ditt fina arbete!

 

IMG_1185

 

Pattern

Yarn: You can use any yarn. I used a sport weight acrylic yarn. One basic color (A) and two contrasting colors (B and C), one ball of each

Hook: What goes with the yarn. I used a 4,0 mm hook for the brim and a 4,5 mm hook for the rest of the hat.

Abbrevations (US)

st                  stitch

sl st              slip stitch

ch                  chain

dc                  double crochet

sp dc             spike double crochet* (elongated double crochet)

fpdc              front postal double crochet

bpdc             back postal double crochet

dc2tog          double crochet 2 together

*Spike double crochet – With the hook, go down through the base of the dc in previous row. Yarn over, pull from the back through to the front. Now you have the original stitch loop on your hook, plus the two yarn-over stitches. Yarn over and proceed with a double crochet.

IMG_1184

Spike double crochet

Double crochet chainless foundation – see tutorial HERE

 • First dc on a row is replaced by ch 2. End each row with a sl st in the 1st st
 • Repeat * – * to end of row

Brim

With color A

Row 1: Make a double crochet chainless foundation that is long enough to fit around your head. Form a ring with a sl st. The number of stitches should be divisible by 2. Sew the ends together. Keep in mind that the brim stretches, so it should have a tight fit

or

make a row of chains loosely and form a ring with a sl st. Work 1 row of dc

Row 2: ch 2 (=1 bpdc), 1 bpdc, 2 fpdc, *2 bpdc, 2 fpdc*

Repeat row 2 until your work measures approx 6 cm in height

Rows 3-5: 1 dc in each st

With color B

Row 6: *2 dc, 2 sp dc* (Make sure that you are working the sp dc in the correct stitch. It should be in line with the fpdc. Check the number of stitches to avoid any accidental increases. The number of stitches on each row should be the same until you start decreasing on row 14)

Row 7: 1 dc in each st

With color A

Rows 8-9: 1 dc in each st

With color C

Row 10: *2 dc, 2 sp dc*

Row 11: 1 dc in each st

With color A

Rows 12-13: 1 dc in each st

Repeat rows 6-12 one more time, or to desired length

Row 14: *2 dc, dc2tog* (=decrease)

Row 15: *1 dc, dc2tog*

Row 16: *dc2tog*

Cut yarn but leave a long tail. Thread it through the stitches and pull to close the opening

Weave in all ends

 

© Karin Åshammar/Virklust 2018

If you share your work in social media, please refer back to me or this pattern. Feel free to tag me with #virklust or @virklust so I can find and see your work!

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonser

Leonore mössa

IMG_1158

 

När jag hade gjort ”Stars & stripes”-halsduken (se föregående inlägg) hade jag tillräckligt med garn över till en matchande mössa. Jag hade först inte tänkt skriva ner mönstret, men nu blev det så ändå. Om inte annat som ett kom-ihåg för min egen skull. Man tror att man minns, eller kan räkna ut efteråt hur man gjorde, men så är det inte alltid. Storleken på mössan är lagom för en vuxen, men kan enkelt anpassas efter andra mått. Mät och prova under arbetets gång!

 

GarnLite mer än ett nystan Falkgarn Leonore (100 g =ca 180 m)

Virknål: 4,5

Virktermer

sm – smygmaska

lm – luftmaska

fm – fast maska

st – stolpe

relst fr – reliefstolpe framifrån

relst bak – reliefstolpe bakifrån

2 i 1 – 2 st i samma m (=ökning)

 

Första st på varje varv ersätts av 2 lm. Avsluta varje varv med 1 sm i första m

 

Varv 1: Gör en magisk ring. 2 lm (=1 st), 9 st om ringen. Dra åt ringen (10 m)

Varv 2: *2 i 1* (20 m)

Varv 3: *1 st, 2 i 1* (30 m)

Varv 4: *2 st, 2 i 1* (40 m)

Varv 5: *3 st, 2 i 1* (50 m)

Fortsätt öka med 10 m på varje varv tills cirkeln är ca 18 cm i diameter.

Varv 6: 1 st i varje m (utan ökningar)

Varv 7: 2 lm (=1 relst bak), 1 relst fr, *1 relst bak, 1 relst fr*

Upprepa varv 7 tills mössan mäter ca 20 cm på längden

Varv 8: 1 lm, 1 fm i varje m

Varv 9: 1 lm, 1 fm i varje m i bakre maskbågen

Tag av garnet, fäst alla trådar.

©Karin Åshammar/Virklust 2018

 

Om du delar ditt alster i sociala media, kom ihåg att hänvisa till mitt mönster. Tagga mig gärna med @virklust eller #virklust så att jag också får se ditt fina arbete!

 

 

Midwinter Mandala

 

IMG_1093

 

English pattern below

Denna design kom till som de flesta andra av mina mönster, genom att jag bara satt och provade mig fram med garn och virknål. Egentligen skulle jag virka något helt annat, men helt plötsligt började det växa fram något som kunde vara värt att behålla. Och så blev det. Mönstret består av tre delar och efter varje del kan du välja om du vill avsluta eller fortsätta. Eller varför inte virka en i varje storlek? Gör ett par stycken i glittrigt garn till nyårsdukningen, stärk med trälim till dekorationer, fäst i en ring och gör en drömfångare, sy fast som applikation på en kudde…

Mönster på svenska Midwinter Mandala

Pattern in English Midwinter Mandala

 

 

Som vanligt blir jag jätteglad om du taggar mig med #virklust eller @virklust om du lägger ut bilder på sociala media. Det ligger mycket arbete bakom varje mönster och belöningen är att få se alla fina alster!

Tomteluva

Beskrivningen är gjord i två storlekar som jag valt att kalla vuxen och barn (se mått nedan), men går enkelt att anpassa om du vill ha en annan storlek på luvan eller använder ett annat garn. Jag har använt mig av Nettos Julgarn, som är ett akrylgarn (50 g=165 m). Det säkraste sättet att få en bra passform är att mäta och prova flera ggr under arbetets gång.

Garn: Netto Julgarn, 1 rött och 1 vitt nystan

Virknål: 4 och 6

Storlek: Vuxen – omkrets ca 58 cm, längd ca 30 cm. Barn – omkrets ca 52 cm, längd ca 29 cm

Maskor och förkortningar

m                  maska

sm                smygmaska

lm                luftmaska

fm                fast maska

hst                halvstolpe

st                  stolpe

dst                dubbelstolpe

bubbelm     bubbelmaska*

st/dst tills    stolpar/dubbelstolpar tillsammans*

* Bubbelmaska – Virkas så här i detta mönster: Gör 3 dst tillsammans i samma m. Ev behöver du peta till bubblan så att den buktar framåt. När en bubbelm virkas som första m på varvet görs den första dst i gruppen som 3 lm

* Stolpar/dubbelstolpar tillsammans – Virka st/dst i angiven maska, men vänta med sista genomdragningen av garnet tills den sista st/dst är virkad. Drag då garnet genom alla öglorna på nålen (st/dst kommer alltså att sitta ihop i toppen)

Bra att veta

 • Första hst/st på varvet = 2 lm. Avsluta varje varv med 1 sm i första m
 • Upprepa *-* varvet ut
 • Antalet maskor anges för varje storlek: vuxen/barn

Börja med vitt garn och virknål 6. Lägg upp 70/60 lm och slut till en ring med 1 sm

Om du vill göra en större/mindre luva, lägg upp fler/färre lm. Antalet skall vara jämnt delbart med 2. Tänk på att mudden töjer sig något.

Byt till virknål 4

Varv 1: 1 lm (=1 fm), *1 fm i varje m* (70/60 m)

Varv 2: 2 lm (=1 hst), 1 bubbelm i nästa m, *1 hst i nästa m, 1 bubbelm i nästa m* (35/30 hst, 35/30 bubbelm)

Varv 3-6: *1 bubbelm i varje hst, 1 hst i varje bubbelm* (35/30 hst, 35/30 bubbelm)

Om du vill ha en smalare eller bredare mudd, upprepa varv 3 färre eller fler ggr

Varv 7: 1 lm (= 1 fm), *1 fm i varje m* (70/60 m)

Byt till rött garn

Varv 8: = varv 7

Varv 9: 2 lm (=1 st), *1 st i varje m* (70/60 m)

Upprepa varv 9 tills arbetet, inkl mudd, mäter ca 19 cm, eller till önskad längd

I det följande kommer minskningar att göras på vartannat varv. Gör 10 minskningar per varv någorlunda jämnt fördelade över varvet. En minskning = 2 st virkas tillsammans

 Vill du ha en längre avsmalnande del på luvan, så virka ytterligare ett eller flera varv utan minskningar mellan minskningsvarven eller minska med färre maskor per varv.

 Varv 10: Minskningsvarv (60/50 m)

Varv 11: *1 st i varje m* (60/50 m)

Varv 12: Minskningsvarv (50/40 m)

Varv 13: *1 st i varje m* (50/40 m

Varv 14: Minskningsvarv (40/30 m)

Varv 15: *1 st i varje m* (40/30 m)

Varv 16: Minskningsvarv (30/20 m)

Varv 17: *1 st i varje m* (30/20 m)

Varv 18: Minskningsvarv (20/10 m)

Avsluta efter varv 18  för storlek barn. Fortsätt med varv 19 och 20 för storlek vuxen.

Varv 19: *1 st i varje m* (20 m)

Varv 20: Minskningsvarv (10 m)

Tag av garnet, men spara en lång ände att trä igenom maskorna och dra åt hålet. Fäst alla trådar. Gör en tofs av vitt garn och fäst i toppen.

Om du delar ditt alster i sociala media, kom ihåg att hänvisa till mitt mönster. Tagga mig gärna med @virklust eller #virklust så att jag också får se ditt fina arbete 🙂

Reliefmönstrad mössa /Beanie

In English below

Garn: Netto Julegarn/Christmas Yarn (50 g=165 m)

Virknål: 4 och 4,5

Storlek: Längd ca 20 cm, omkrets ca 58 cm

Storleken kan anpassas genom att välja en större/mindre virknål eller genom att göra fler/färre varv.

Virktermer

Sm                 smygmaska

Lm                luftmaska

Fm                 fast maska

Hst                halvstolpe

St                  stolpe

Relst fr          reliefstolpe framifrån

Relst bak       reliefstolpe bakifrån

 • Första st på varvet ersätts av 2 lm. Avsluta varje varv med 1 sm i 1:a m
 • Upprepa *-* varvet ut
 • Varv 1-8 är ökningsvarv. På varje varv ökas med 10 m. ”2 i 1” betyder att 2 st görs i samma m

Börja med nål 4,5

Varv 1: Gör en magisk ring. 2 lm (=1 st), 9 st om ringen. Dra åt öglan (10)

Varv 2: *2 st i 1* (20)

Varv 3: *1 st, 2 i 1* (30)

Varv 4: *2 st, 2 i 1* (40)

Varv 5: *3 st, 2 i 1* (50)

Varv 6: *4 st, 2 i 1* (60)

Varv 7: *5 st, 2 i 1* (70)

Varv 8: *6 st, 2 i 1* (80)

Arbetet ska nu mäta ca 18 cm i diameter

Varv 9: *4 st, 1 relst fr* (64 st, 16 relst)

Varv 10-17: *4 st, 1 relst fr om relst från föreg varv* (64 st, 16 relst)

Varv 18: 1 lm (=1 fm), 79 fm (80)

Varv 19-23: 2 lm (1 hst), 79 hst (80)

Arbetet ska nu mäta ca 20 cm på längden. Tag ej av garnet

Mudd:

Byt till nål 4. Vänd arbetet så att du har avigsidan (mössans insida) mot dig. Virka alla resterande varv från denna sida.

Varv 24: 2 lm (=1 hst). 79 hst i bakre maskbågen (80)

Varv 25-29: 2 lm (=1 relst bak), 1 relst bak om nästa hst, 2 relst fr, *2 relst bak, 2 relst fr* (40 relst bak, 40 relst fr)

Arbetet ska nu mäta ca 25 cm på längden

Varv 30: 1 lm (= 1 fm), 79 fm (80)

Tag av garnet. Fäst alla trådar. Vik upp mudden.

Om du delar ditt alster i sociala media, kom ihåg att hänvisa till mitt mönster. Tagga mig gärna med @virklust eller #virklust så att jag också får se ditt fina arbete 

Yarn: Netto Julegarn/Christmas Yarn (50 gr=165 m)

Hook: 4,0 mm and 4,5 mm

Size: Approx 20 cm in length, approx 58 cm in circumference

You can adjust the size by using a larger/smaller hook or make more or fewer rows

Abbrevations (US)

Sl st               slip stitch

ch                  chain

sc                   single crochet

hdc                half double crochet

dc                  double crochet

fpdc              front post double crochet

bpdc              back post double crochet

 • 1st dc on a row is replaced by ch 2. End each row with 1 sl st in the 1st st
 • Rep *-* to end of row

With 4,5 mm hook

Row 1: Magic ring, ch 2, 9 dc in MR (10)

Row 2: *2 dc in 1* (20)

Row 3: *1 dc, 2 in 1* (30)

Row 4: *2 dc, 2 in 1* (40)

Row 5: *3 dc, 2 in 1* (50)

Row 6: *4 dc, 2 in 1* (60)

Row 7: *5 dc, 2 in 1* (70)

Row 8: *6 dc, 2 in 1* (80)

Your work should now measure approx 18 cm in diameter

Row 9: *4 dc, 1 fpdc* (64 dc, 16 fpdc)

Row 10-17: *4 dc, 1 fpdc around the fpdc on last row* (64 dc, 16 fpdc)

Row 18: ch 1 (=1 sc), 79 sc (80)

Row 19-23: ch 2 (=1 hdc), 79 hdc (80)

Your work should now measure approx 20 cm in length. Do not cut yarn.

Brim:

With 4,0 mm hook

Flip your work and work all following rows from the wrong side (= the inside of the hat)

Row 24: ch 2 (=1 hdc), 79 hdc in back loop only (80)

Row 25-29: ch 2 (=1 bpdc), 1 bpdc around next st, 2 fpdc, *2 bpdc, 2 fpdc* (40 bpdc, 40 fpdc)

Your work should now measure approx 25 cm in length

Row 30: ch 1 (=1 sc), 79 sc (80)

Cut yarn. Weave in all ends. Fold up the brim

If you share your work in social media, please refer back to me or this pattern. Feel free to tag me with #virklust or @virklust so I can find and see your work

Ribbvirkad halskrage med fransar

img_0418

 

Garn: 1 nystan Falkgarn Karamell (ca 380m/200 g), fg 206 Viol

Virknål: 6,0

Maskor och förkortningar:

sm – smygmaska

lm – luftmaska

lmb – luftmaskbåge

fm – fast maska

hst – halvstolpe

st – stolpe

bmb – bakre maskbågen

 

Första hst/st på varvet = 2 lm.

 

img_0403

 

Lägg upp 52 lm löst.

Varv 1: Börja i 3:e lm från nålen. 1 st i varje m. Vänd

Varv 2-35: 2 lm (=1 st), 48 st i bmb, 1 st i 2:a lm från föreg varv (50 st). Vänd

 

Virka ihop ändarna till en tub med ett varv sm. Virka sm löst så att inte arbetet drar sig.

 

Kant

Avsluta varje varv med 1 sm i första m. Upprepa *-* varvet ut.

Varv 1: 2 fm om varje st/lmb

Varv 2: 2 lm (= 1 hst), 1 hst i varje m

Varv 3: 5 lm, *hoppa över 3 m, 1 fm, 5 lm*

Varv 4: 1 sm+3 fm om första lmb, 4 lm, *3 fm om nästa lmb, 4 lm*

Varv 5: sm till första lmb, 1 sm+3 fm om lmb, 4 lm, *3 fm om nästa lmb, 4 lm*

 

Tag av garnet och fäst alla trådar. Klipp till fransar  (1 frans = 4 trådar) och fäst en frans i varje lmb. Vik ner kragen till önskad bredd.

 

img_0419

 

Om du delar ditt alster i sociala media, kom ihåg att hänvisa till mitt mönster. Tagga mig gärna med @virklust eller #virklust så att jag också får se ditt fina arbete!

 

Ljuslyktor

 

 

För mig betyder hösten mycket inspiration och en kreativ nytändning när naturen klär sig i den färgskala jag gillar allra bäst. Att göra ljuslyktor är ett snabbt och roligt höstpyssel, och visst är det mysigt att börja tända ljus nu när kvällarna blir mörkare. Jag brukar dessutom ha ett litet lager av ljuslyktor att ta med som gå-bort-present. Här nedan hittar du beskrivning på två olika ljuslyktor. De är ganska enkla i sin utformning och inte svåra att göra, även om det kan vara lite pilligt att virka in pärlor. Välj just dina färger och ett garn du gillar. Beskrivningen kan även användas som grundmönster att improvisera och hitta på eget utifrån. Hoppas att du blir inspirerad!

Beskrivning Ljuslyktor

 

Om du delar ditt alster i sociala media, kom ihåg att hänvisa till mitt mönster. Tagga mig gärna med @virklust eller #virklust så att jag också får se ditt fina arbete!